Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

24 Listopada 2017 nastąpiło otwarcie lądowiska zrealizowanego na podstawie opracowanej przez nas dokumentacji projektowej.

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kępnie

Ul Szpitalna 7,  63-600 Kępno

Data opracowania dokumentacji 03 2014

Pracownia LSPROJEKT pełniła nadzory autorskie przy realizacji inwestycji.

Charakterystyczne dane liczbowe

– powierzchnia terenu szpitala    16 010,0 m2

– powierzchnia płyty lądowiska    430,5 m2

– powierzchnia podestów i tunelu      121,2 m2

– wysokość, na którą zostało wyniesione lądowisko:   14,60m względem poziomu terenu =190,0m n.p.m.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie SPZOZ w Kępnie, przy ulicy Szpitalnej 7. Lądowisko zostanie wyniesione poprzez nadbudowę ponad istniejącym dachem szpitala nowej płyty lądowiska wraz z niezbędną komunikacją w postaci schodów i pomostu technicznego do windy. Odprowadzenie wody z nowej płyty poprzez separator do kanalizacji deszczowej.