Budowa lądowiska wolnostojącego dla śmigłowców ratowniczych dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

wiz1Inwestor :  COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

Data opracowania dokumentacji : 05 2015

Charakterystyczne dane liczbowe.

– powierzchnia płyty lądowiska i podestów komunikacyjnych    471,82 m2

– wysokość, na którą zostało wyniesione lądowisko:  21,91m względem poziomu terenu =35,56 m n.p.m.

Przedmiotem inwestycji jest budowa lądowiska wolnostojącego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą lądowisko na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Szpitala COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 1-6. Lądowisko zostanie wyniesione poprzez konstrukcję czterech żelbetowych ścian tarczowych i płytę lądowiska. Połączenie projektowanej płyty lądowiska z istniejącą zabudową szpitala rozwiązano poprzez ewakuacyjną klatkę schodową połączoną z klatką schodową w budynku KS oraz windy szpitalnej będącej bezpośrednim połączeniem z oddziałem SOR w budynku