Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz Komina wraz z infrastrukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego

Inwestor :  Miasto Bydgoszcz

Ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Termin opracowania:  06.2015 – 07.2016

Termin realizacji inwestycji:  01.2018 – planowane zakończenie II kwartał 2021

Zakres rzeczowy wielobranżowej dokumentacji projektowej / budowlanej i wykonawczej (oraz kosztorysowej) obejmuje: branżę architektoniczną, konstrukcyjną, drogową, sanitarną wraz z wentylacją i klimatyzacją, elektryczną i teletechniczną, zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Pełnimy nadzory autorskie i czekamy na zbliżający się koniec budowy:

Aktualne zdjęcia z nadzorów:

Film – fontanna w budowie:

 

Galeria z budowy:

Parametry inwestycji:

  • powierzchnia działek łącznie – 15 205m2
  • powierzchnia użytkowa zespół Młyna Rothera wraz z rozbudową – 12 844,84 m2
  • kubatura zespół Młyna Rothera – 57 909,52 m3

Teren, w obrębie którego posadowiono kompleks budynków Młyna Rothera, spichrzy i łazienek oraz komin ceramiczny objęty jest wpisem do rejestru zabytków w ramach wpisu terenu Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z drzewostanem i brukowaną drogą (Nr rej. A/774). Indywidualnymi wpisami do rejestru zabytków nieruchomych objęte są Młyn Rothera – ul. Mennica 10 (Nr rej. A/773/8) oraz łazienki – ul. Mennica 12 (Nr rej. 773/9). Cały obszar znajduje się ponadto w granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej i ochrony archeologicznej.

 

Dokumentacja projektowa została podzielona na dwie części:

Część I „Wykonanie  robót/prac budowlano-konserwatorskich budynków” Na prace budowlane zawarte w tym opracowaniu uzyskano, pozwolenie na budowę Decyzja nr 1165/2015 z dnia 18.11.2015r oraz zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu delegatura w Bydgoszczy decyzja nr 160/2015r z dnia 12.10.2015r.

Część II dotyczy „Przebudowy , rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz Komina wraz z infrastrukturą  na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego” Na prace budowlane zawarte w tym opracowaniu uzyskano, pozwolenie na budowę Decyzja nr 920/2016 z dnia 30.09.2016r oraz zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu delegatura w Bydgoszczy decyzja nr 189/2016r z dnia 11.08.2016r.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej trwają obecnie prace budowlane a firma LSPROJEKT sprawuje nad nimi nadzór autorski.