Modernizacja lądowiska dla śmigłowców. Wydzielenia strefy pożarowej w zespole budynków „A- B- C”- elementami oddzielenia pożarowego. Adaptację pomieszczeń budynku „A” – parter na Izbę Przyjęć

ikona miechow
Inwestor :
Szpital Św. Anny w Miechowie

ul. Szpitalna 3 , 32-200 Miechów

Data wykonania od dnia 01.10.2012 do dnia 31.11.2012r

Firma wykonała dokumentację projektowo-budowlaną wraz z projektami instalacji , specyfikacjami technicznymi i kosztorysami.

Zakres prac projektowych obejmował dokumentację dla :

  • modernizacji lądowiska dla śmigłowców
  • wydzielenia strefy pożarowej w zespole budynków „A- B- C”- elementami oddzielenia pożarowego

–        Powierzchnia użytkowa budynku „A” (oraz „A1”): 8700 m2, Kubatura 35010 m3,

–        Powierzchnia użytkowa budynku „B”: 3664 m2, kubatura 13850 m3,

–        Powierzchnia użytkowa budynku „C”: 3390 m2, kubatura 13660 m3,

–        Powierzchnia użytkowa budynku „D”: 1562 m2, kubatura 6249 m3,

–        Powierzchnia użytkowa budynku „E”: 270 m2, kubatura 1660m3

  • adaptację pomieszczeń budynku „A” – parter na Izbę Przyjęć

Projekty uzyskały wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.