Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4

Inwestor: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

Data wykonania dokumentacji 03 2015 – 03 2016

Data realizacji inwestycji 09 2016 – zakończenie I kwartał 2021

Prace na budowie dobiegły końca – obiekt oddano do użytkowania.

 

Galeria z budowy :

Film z otwarcia  :

Film udostępniony dzięki uprzejmości  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy , zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  obiektu przy ul. Gdańskiej 4

 

 

Powierzchnia użytkowa budynku

  • część istniejąca 1 652,02m2
  • część projektowana 1 410,48m2
  • całość 3062,50m2

Kubatura

  • część istniejąca 6 829,55  m3
  • część projektowana  6 371,85  m3
  • całość 13 201,40 m3

Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy, wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego położonego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4.

Inwestycja zostanie podzielona na dwa niezależne etapy.

Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego

Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z rozbiórką trafostacji i infrastrukturą techniczną (przełożeniem elektrycznych linii kablowych do tymczasowej stacji trafo, lokalizacji tymczasowej stacji trafo,  przyłączem wody, przyłączem kanalizacji deszczowej , przebudową sieci ciepłowniczej).