Park Kulturowo- Historyczny Przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Inwestor: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

ul. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów

Data wykonania dokumentacji 19.10.2016 – 30.11.2016

Obiekt o powierzchni użytkowej 717,07m2 i kubaturze 2 541,47m3

Zamek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-38/204 z 1959 roku.

Projekt zrealizowany a obiekt oddany do użytkowania

Galeria z budowy:

Opracowanie zawierało ekspertyzę techniczną piwnic zamku, programy prac architektonicznych, i konserwatorskich, inwentaryzację architektoniczną oraz pełnobranżowe projekty budowlane.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem trzy działki budowlane. Zamek usytuowany jest na działce nr. 969, planowany jest tu szereg prac rewitalizacyjnych w tym: remont z przebudową piwnic „domu dużego” na sale muzealne, budowa zewnętrznych i wewnętrznych schodów, remont murów kurtynowych, budowa mostu zwodzonego przed wieżą, odtworzenie na wieży drewnianej latryny i ganku straży, przełożenie nawierzchni dziedzińca, likwidacja fragmentu skarpy ziemnej. Przy zamku planowana jest również budowa tymczasowych obiektów budowlanych placu zabaw, wiaty dla kajakarzy, pływającego pomostu, czterech przenośnych wiat, oraz tymczasowej sceny.

Na działkach 1018/8 i 1018/10 planowana jest budowa pola namiotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem higieniczno-sanitarnym, przyłączem wodociągowym, elektrycznym i kanalizacyjnym do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Budynek zaplecza będzie podniesiony ponad teren na drewnianych palach, prowadzi do niego drewniany pomost będący przedłużeniem mostu zwodzonego zlokalizowanego przy wieży, elementy te nawiązują do historycznego „przygródka”, który znajdował się przed zamkiem.