Wykonanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej pomnika św. Jana Nepomucena

Obiekt znajduje się na terenie Gminy Ziębice (wieś Głęboka)

Charakterystyka pomnika.

Figura świętego i cokół, bezpośrednio pod figurą są wykonane z piaskowca. Główny postument – wymurowany z cegły, otynkowany. Fundament – kamienny, okolony wzmacniającym betonowym wieńcem. Całość, ponad fundamentem, polichromowana, z kilkoma warstwami wtórnych malatur.
Okres budowy określa się na XVIII wiek.
Wymiary: wysokość kamiennej figury – ok. 175 cm, wysokość kamiennego postumentu – ok. 45 cm (figura i postument stanowią monolityczną całość i wykonane zostały z jednego bloku kamienia), wysokość ceglanego cokołu – ok. 170 cm. Wysokość nadziemnej, betonowej nadlewki na fundamencie – ok. 20 cm. Wysokość kamiennego fundamentu – ok. 30 -35 cm.