Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi

RAMKA-sw-mateusz-260x260

Inwestor : Parafia Ewangelicko-Augsburska,  św. Mateusza w Łodzi,ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź

Data wykonania dokumentacji projektowej 04.2012-08.2012

Nadzory autorskie (oddanie obiektu do użytkowania) 08.2013

Zespół prac projektowych obejmujących projekt budowlany , projekt wykonawczy , specyfikacje wykonania robót oraz kosztorysy. Pełnienie nadzorów autorskich nad budową.

Dokumentacja obejmowała w szczególności następujący zakres prac budowlanych: renowację tynków elewacji kaplicy Mateusik, uszczelnienie witraży kaplicy Mateusika poprzez montaż dodatkowego przeszklenia, poprawa ogrzewania w kościele polegająca na wymianie ogrzewania parowego na pierwotnie istniejące nadmuchowe, ciepłym powietrzem rozprowadzonym kanałami oraz wodne w niszach okiennych pod balkonami, węzeł CO w piwnicy kościoła, wymiana posadzki z zachowaniem istniejącego rysunku, wykonanie w posadzce pętli indukcyjnej pozwalającej osobom niedosłyszącym na uczestnictwo w nabożeństwach i koncertach, zabezpieczenie organów na czas remontu, uszczelnienie witraży kościoła poprzez montaż dodatkowego przeszklenia, wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych przy schodach pomiędzy kościołem a zakrystią, uzupełnienie fragmentu stropu absydy i polichromii, ocieplenie stropu kościoła, montaż systemu kamer zabezpieczających obiekt kościoła

Kubatura budynku     25 012m3