Projekt budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

Inwestor : COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z O. O.

UL. NOWE OGRODY 1-6, 80-803 GDAŃSK

Wykonawca robót : ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.

Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz

Data opracowania dokumentacji : 07-2015 05-2016

Data budowy : 2020-2021

W grudniu 2021 – Obiekt oddany do użytkowania 

W projektowanym budynku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku powstało Centrum Diagnostyki Obrazowej. Będzie to niezależne centrum pełniące funkcję usługi ochrony zdrowia dla pacjentów zewnętrznych jak i pacjentów szpitalnych leczonych w Szpitalu Copernicus Podmiocie Leczniczym Spółka z o. o.

Zdjęcia zrealizowanego budynku:

Dane techniczne projektowanego obiektu:

  • Kubatura budynku          36 829 m3
  • Powierzchnia użytkowa 2185,71m2
  • Wysokość                      17,75 m

W budynku zlokalizowano Centrum Gamma Knife. W skład centrum wchodzą  pracownie: bunkier Gamma Knife i Pracownia Rezonansu Magnetycznego, wraz ze sterowniami, pom. technicznymi, pomieszczeniami przygotowania pacjentów i dużą wspólną poczekalnią. Na parterze oprócz pomieszczeń związanych ściśle z Centrum Gamma Knife zlokalizowano również pomieszczenia niezależne – usługowe z zapleczami socjalnymi.Na piętrach zlokalizowano pomieszczenia związane z diagnostyką obrazową: Pracownia Tomografii Komputerowej oraz pracownie rentgenowskie w tym jedna pracownia do wykonywania zdjęć 3D,  zaprojektowano również: 2 pracownie RTG ze wspólną sterownią, pracownię RTG 3D, pracownię tomografu komputerowego wraz ze sterownią i pom. technicznym, pokojem przygotowania pacjentów oraz wc, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie porządkowe, magazyn kontrastów, blok sanitariatów ogólnodostępnych (wc męskie, damskie, dla osób niepełnosprawnych), wc dla personelu oraz gabinety planowania leczenia, poczekalnię dla pacjentów i  gabinety do wykonywania badań usg. Możliwość leczenia pacjentów szpitalnych daje podziemny korytarz łączący oba budynki i pozwalający na transport pacjentów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz szpitala.