Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku nr 21 na potrzeby oddziału ostrych zaburzeń psychicznych z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

ikona2Inwestor : Samodzielny  Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Pl. Z. Brodowicza 1 , Choroszcz

Data wykonania od 26.10.2012r do 27.12.2012r

Zakres dokumentacji projektowej obejmował  , projekt architektoniczno-konstrukcyjny , projekt instalacji sanitarnych , projekt instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych , specyfikację techniczną, przedmiary i kosztorysy.

Obiekt jest pod ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków Dec. KL.WKZ- 5340/9/84, Nr rejestru 521. W ramach prac projektowych w dniu 19.grudnia 2012r wydano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku ZN.5142.172.2012.APW

Zakres opracowania projektowego obejmował przebudowę istniejących pomieszczeń oraz rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię ok. 900 m2,wraz z windą szpitalną ( kubatura budynku 9136,74 m3 , powierzchnia użytkowa  1980,59 m2, ilość łóżek dla pacjentów  40szt).

Rysunki projektowe