PRZEBUDOWA BUDYNKU C-7 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Inwestor: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław

Data wykonania dokumentacji:  10.2018 – 07.2019

Przedmiotem opracowania było wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy budynku C7 Politechniki Wrocławskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę wraz z remontem wnętrz, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących  przepisów.

Charakterystyczne parametry obiektu :

Powierzchnia zabudowy – 3234 m2

Liczba kondygnacji  – 2 część niska (N) , 11 część wysoka (W)

Wysokość kondygnacji  – 11,95 m część niska (N) , 44,40 m część wysoka (W)

Kubatura budynku                             69 147,45  m3

Powierzchnia użytkowa budynku     9 476,91  m2