PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO TEATRU LETNIEGO W LEGNICY DLA POTRZEB ADAPTACJI OBIEKTU NA CENTRUM KULTURY, NAUKI I EDUKACJI WITELONA

 

Inwestor :  Gmina Legnica

pl Słowiański 8

59-220 Legnica

Termin realizacji prac projektowych : 08.2016 – 12.2017 , 02.2020 – 08.2021

Termin realizacji inwestycji : rozpoczęcie 06.2019 – zakończenie 06.2023

Zakres prac projektowych to: wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami.

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji im. Witelona w Legnicy ma za zadanie prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, promującej wśród młodzieży kierunki inżynieryjne z zakresu najnowszych osiągnięć techniki i robotyki. Placówka ma być także miejscem łączącym kulturę, naukę i edukację, jak i rozwojowi innowacyjnej gospodarki w regionie. Tematyką przewodnią do której nawiązywać będą organizowane w Centrum wydarzenia kulturalne, pokazy, prezentacje i wystawy – stanowią najnowsze osiągnięcia inżynierii .To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, to także możliwość zapoznania się z możliwościami rozwoju kariery zawodowej.

Prace budowlane na ukończeniu – zdjęcia z 05.2023:

Zdjęcia z nadzorów autorskich:

 

Budynek główny (część istniejąca) :

Powierzchnia zabudowy budynku  1 758,85m2

Kubatura budynku                          16 828,60m3

Powierzchnia użytkowa                  2 425,41m2

 

Budynek  portyku (część projektowana):

Powierzchnia zabudowy budynku    506,25 m2,

Kubatura budynku                             3782,78m3

Powierzchnia użytkowa                     479,41m2