Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele kulturalno-rozrywkowe budynku nadszybia Szybu Mikołaj

IKONA

Inwestor :  Miasto Ruda Śląska

Urząd Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II nr 6

41-709 Ruda Śląska    

Data wykonania zadania : 03.2014 – 09.2014

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” – przebudowa i rewitalizacja Szybu Mikołaj” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

Inwestycja ma na celu całkowitą zmianę sposobu użytkowania obiektów z funkcji przemysłowej, górniczej na usługową, kulturalno-rozrywkową oraz muzealną, ponadto podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych obiektu, a także dostosowanie do obowiązujących obecnie przepisów prawa, wymogów technicznych i norm budowlanych.

W realizacji zamówienia przewiduje się dodatkowo kapitalny remont sąsiedniego budynku maszynowni z częścią warsztatową zaadaptowaną na cele biurowe i usługowe w celu zapewnienia dogodnej przestrzeni dla pracowników oddziału Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz całkowitą rozbiórkę budynku warsztatu elektrycznego w celu utworzenia w tym miejscu placu parkingowego.

Zestawienia powierzchni pomieszczeń budynku nadszybia SZYBU MIKOŁAJ:

  • Kubatura budynku   6 200,60 m3
  • Powierzchnia użytkowa    1 310,55 m2

Zestawienia powierzchni pomieszczeń budynku MASZYNOWNI:

  • Kubatura budynku   5102,35m3
  • Powierzchnia użytkowa    820,65 m2

Rysunki projektowe