Projekt obejmujący remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji magazynu żywności nr 6 przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu

ikona-magazynInwestor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Data wykonania od 05-2011 do 11-2011

Zakres opracowania obejmował projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym konserwatora zabytków . W zakresie opracowania była inwentaryzacja pomieszczeń i elewacji , projekt remontu z kosztorysami i specyfikacjami.