REMONT HISTORYCZNEJ STRZELNICY WOJSKOWEJ W LUBINIE

Inwestor: Gmina Miejska Lubin Ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

Data wykonania dokumentacji 12 2018 – 06 2019

 

W zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont obiektów budowlanych historycznej strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym” wchodziło opracowanie trzech wariantów koncepcji remontu oraz projektów budowlanego i wykonawczego na podstawie wybranej koncepcji.

Remont obiektów stanowi część większego przedsięwzięcia władz miejskich, mającego na celu adaptację Parku Leśnego na tematyczny park militarny.

Dokumentację wykonano pod kątem zabezpieczenia istniejących obiektów Strzelnicy w Parku Leśnym w Lubinie przed postępującymi zniszczeniami, oraz przywrócenia obiektom zespołu właściwych walorów wizualnych. Istotnymi zagadnieniami projektowymi było maksymalne zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej i znalezienie takiego sposobu renowacji obiektów, by nie utraciły one waloru autentyczności. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu i wyeksponowaniu w formie świadków historii stabilnych uszkodzeń, związanych z historycznym użytkowaniem zespołu. Zachowano zarówno powierzchniowe uszkodzenia cegły i żelbetu, jak i  znaczne ubytki od ostrzału artyleryjskiego.

Działania projektowe miały na celu poprzez aranżację konserwatorską nadanie zabytkowym obiektom odpowiedniego kontekstu, czytelnego dla korzystających z parku militarnego mieszkańców i odwiedzających go turystów.

Następujące obiekty na terenie historycznej strzelnicy znajdują się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków:

 • Zespół strzelnicy
 • Budynek I na tarcze/cele w zespole strzelnicy
 • Budynek II na tarcze/cele w zespole strzelnicy
 • Oś strzelecka z betonowymi ekranami w zespole strzelnicy
 • Oś strzelecka z ceglanymi ekranami w zespole strzelnicy
 • Magazyn w zespole strzelnicy
 • Bunkier I w zespole strzelnicy
 • Budynek z bramą w zespole strzelnicy

 

 

Projekt budowlany (wraz z programami prac konserwatorskich, kwerendą historyczną oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń) oraz Projekt wykonawczy (wraz kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ekspertyzą stanu technicznego) obejmowały następujące obiekty:

 • przesłona nr 1 o formie parawanu – dł. 50,12m, wys. 2,75-7,64m
 • przesłona nr 2 z bramą – dł. 16,54m, wys. 4,38m

 

 Boczna (wschodnia) oś strzelecka:

 • 4 żelbetowe ekrany – szer. ekranu 20,00m, wys. 7,00m
 • kulochwyt nr 1 – szer. 5,78m, dł.15m, wys.7,27m, pow. zab. 66,42m2, pow. uż. 54,58m2, kubatura- 449,3 m3
 • kulochwyt nr 2 z aneksem magazynowym

kulochwyt nr 2–szer. 11,73m, dł. 20,02m, wys. 8,72m,  pow. zab. 184,7m2,  pow. uż. 119,29m2 ,  kubatura 1444,4 m3

aneks kulochwytu nr 2- szer. 5,27m, dł. 10,73m, wys. 3,77m, pow. zab. 47,27m2, pow. uż. 40,85m2,  kubatura 178,21m3

 

Głowna (zachodnia) oś strzelecka:

 • 8 ceglano-żelbetowych ekranów – szer. 19-19,86m, wys. 11,30m
 • kulochwyt główny (nr 3) i hala przelotowa

kulochwyt główny – szer. 15,79m, dł. 22,67m. wys. 7,37m-11,30m,  pow. zab. 239,30m2, pow. uż. 172,12m2,  kubatura 1694m3

hala przelotowa – szer.12,68-25,82m, dł. 45,67m,  wys. 6,10-11,30m,  pow. zab. 483,84m2, pow.  uż. 407,53m2 , kubatura 2516 m3