Remont z przebudową zabytkowych dworków i budynków na terenie zamkniętym Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie

IKONA deblin

Inwestor :  Wyższa  Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie

ul Dywizjonu 303 , Dęblin

data wykonania : od 01-2011 do 05-2011

Na terenie zamkniętym Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie firma wykonała projekty budowlane i wykonawcze dla następujących obiektów:

– Budynek nr 26 zabytkowego dworku „Hotelu Ikar”

– Budynek 27 zabytkowego dworku „Akademik”

– Budynek nr 1 przystosowanie budynku głównego szkoły do aktualnych przepisów

– Budynek nr 2 przystosowanie budynku głównego szkoły do  aktualnych przepisów

– Budynek nr 235 przystosowanie budynku akademika szkoły do  aktualnych przepisów

– Budynek nr 42 – Kino

Wszystkie prace budowlane na podstawie dokumentacji  projektowych zostały zakończone , a obiekty oddane do użytkowania.