REMONT WEJŚCIA I PODJAZDÓW OD STRONY UL. LIGONIA GMACHU SEJMU ŚLĄSKIEGO

 

Inwestor : Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Termin wykonania dokumentacji :  10.2016 -04.2017

Budynek Sejmu w obecnym kształcie powstał w okresie międzywojennym i zaliczany był do największych budynków administracyjnych w kraju.

Wybudowany w stylu modernistycznym.  Obecnie w budynku  Sejmu Śląskiego mieści się siedziba Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budynek powstał w konstrukcji żelbetowej obłożonej płytami piaskowca. Składa się z czterech skrzydeł w układzie zamkniętego czworoboku. Wejścia z podjazdami zostały zaprojektowane od strony północnej i południowej. Opracowanie obejmuje swym zakresem prace remontowe przy wejściu południowym od strony ulicy Ligonia.