Wykonanie adaptacji Przedszkola Integracyjnego z przeznaczeniem na Miejski Żłobek położonego w Tarnobrzegu, przy ul. Dekutowskiego 4

IKONA tarnobrzeg

Inwestor : Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

Data wykonania od 01- 2012 do 05 – 2012

Przedmiotem przedsięwzięcia był projekt remontu i przebudowy istniejących pomieszczeń. Wykonano projekt budowlany , projekty wykonawcze , ze specyfikacjami i kosztorysami. Nad całą inwestycją prowadzony był nadzór autorski. Obiekt został oddany do użytkowania w 2013r.

Podstawowym zadaniem, jakie miał spełniać przedmiotowy remont było stworzenie komfortowych, nowoczesnych wnętrz do opieki nad dziećmi do lat 3 , pomieszczeń pracowników , kuchni i innych pomieszczeń pomocniczych.

Zakres robót remontowych obejmował będzie : wymianę posadzek, malowanie i licowanie ścian, wymianę stolarki okiennej w zakresie ochrony pożarowej, kompletną wymianę stolarki drzwiowej ,wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod kan. Przebudowa obejmowała wykonanie nowego układu ścianek działowych , wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych, wykonanie klap dymowych oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów pożarowych.