Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające mury zamku„

ikona-zamek-zabkowiceInwestor:  GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE , 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA 15

Adres inwestycji : ZAMEK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, OBRĘB CENTRUM,  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Termin wykonania zadania: 01 2014 – 04 2014

Dokumentację opracowano w zakresie: Wykonania badań konserwatorsko-architektonicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania

Inwentaryzacje architektoniczną w postaci fotogrametrii przedstawiającej mury zamku w lutym 2014roku. Wykonania projektu budowlano-wykonawczego „Prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku – III etap”.

Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe obiektu, objęte opracowaniem:

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia mierzona po obwodzie zabytku)  4 250 m2

Kubatura                                                                                                  74 000 m3

Powierzchnia elewacji (ścian, murów) podlegających opracowaniu,

powierzchnia mierzona z obu stron każdej ściany

– ściana wschodnia                                                            585     m2

– ściana północna                                                              1680   m2

– ściana zachodnia z pozostałościami bastei                   1025   m2

– ściana wschodnia dziedzińca                                       300     m2

– ściana północna dziedzińca                                         1005   m2

– ściana zachodnia dziedzińca                                       715     m2

– ściana południowa dziedzińca                                     380     m2

– ściana łącząca elewację zachodnią z dziedzińcem  110     m2

Łącznie:                                                                               5800   m2     

Wysokości:

– wieża bramna                                                                   28,3    m

– wieża zegarowa                                                               28,3    m

– ściany dziedzińca od wewnątrz                                       9,5      m

– ściany dziedzińca od zewnątrz                                      13,5    m

– ściana wschodnia od zewnątrz                                     15,0    m

– ściana północna od zewnątrz                                        12,0    m

– ściana zachodnia od zewnątrz                                      13,2    m

– ściana wschodnia od wewnątrz                                     15,0    m

– ściana północna od wewnątrz                                      17,3    m

– ściana zachodnia od wewnątrz                                    16,3    m

Długości koron murów:

– korona ściany wschodniej                                           30,7    m

– korona ściany północnej                                              60,1    m

– korona ściany zachodniej                                            33,4    m

– korona ściany wschodniej dziedzińca                         18,2    m

– korona ściany północnej dziedzińca                           41,4    m

– korona ściany zachodniej dziedzińca                         40,3    m

– korona ściany południowej dziedzińca                       18,9    m

 

Rysunki