Adaptacja i remont budynku zlokalizowanego w Mielcu, przy ul Głowackiego 5 na potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych

RAMKA IKONAInwestor : Gmina Mielec

ul. Jadernych 7  ,39-300 Mielec

Data wykonania : 05.2012-08.2012

Projekt architektoniczno-budowlany polegający na wykonaniu przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego, w tym, planu aranżacji pomieszczeń, termomodernizacji całego budynku, koniecznych remontów instalacji (w szczególności, sieci CO , wodno-kanalizacyjnej , instalacji solarnej, elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia i klimatyzacji w wskazanych pomieszczeniach), projekt zagospodarowania terenu.

Kubatura budynku – 5305 m3