Adaptacje budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

IKONA OPOLE POLInwestor : Politechnika Opolska

ul. Mikołajczyka 5 45 – 271 Opole

Data wykonania 08.2010- 01.2011

Kompletna przebudowa budynku , dostosowanie obiektu do nowej funkcji i aktualnych przepisów , dodanie windy wykonanie projektu budowlanego , wykonawczego we wszystkich branżach łącznie z klimatyzacją , instalacjami teletechnicznymi w zakres opracowania wchodziło również wykonanie kosztorysów i specyfikacji.

Kubatura budynku – 16 200 m3