Budowa krytej strzelnicy garnizonowej w Jednostce Wojskowej 1551 Sieradz

0 RAMKA IKONA_STRZELNICAInwestor:  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

ul. Podchorążych 33, 85-915 BYDGOSZCZ

Data wykonania : 01.2011 – 06.2012

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy                6 082,89 m2

Kubatura                                         29 663,22 m3

Powierzchnia użytkowa                  5 670,44 m2

Dokumentacja zawierała projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę) w tym z przyłączami. Projekt zawierał wszystkie instalacje wewnętrzne , sanitarne , elektryczne oraz wentylację mechaniczną dla całego obiektu. Wykonano pełnobranżową dokumentację wykonawczą obejmującą budowę nowej krytej strzelnicy garnizonowej o długości 200m typu B wraz z infrastrukturą techniczną , usytuowanej na terenie istniejącej strzelnicy ziemnej, odkrytej, w kompleksie wojskowym Sieradz dla potrzeb jednostki wojskowej 1551 w Sieradzu.