Dokumentacja konserwatorsko-projektowa rewitalizacji dworku z terenem przyległym w Uniejowie

RAMKA IKONA uniejow kopiaInwestor : Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Błogosławionego Bogumiła 13

99-210 Uniejów

Termin wykonania zadania: od 07.2014r do 10.2014r.

Nazwa zadania: Dokumentacja konserwatorsko-projektowa rewitalizacji dworku z terenem przyległym w Uniejowie

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy późno-klasycystycznego murowanego dworu, który pełni funkcję Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Muzycznej w miejscowości Uniejów.

Obiekt objęty jest ochronąkonserwatorską, wpisany do rejestru zabytków pod numerem rej. 360/102 decyzją z dnia 10.08.1984 r.

Opracowany projekt został zatwierdzony pod względem konserwatorskim przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskał pozwolenie na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

Dane obiektu:

  •  Powierzchnia użytkowa budynku   491,81 m2
  •  Kubatura budynku                        2307,13  m3

Dokumentacja projektowa stanowiła opracowanie kompleksowe i obejmowała w swoim zakresie: inwentaryzację budowlana obiektu , ekspertyzę stanu technicznego budynku, program prac konserwatorskich, projekt koncepcyjny, pełnobranżowy projekt budowlany, kosztorysy i specyfikacje techniczne.