Ekspertyza stanu technicznego elementów portalu wejściowego bazyliki pw. Św Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu

IKONA PORTAL 1

Inwestor :  ALFA II PPHU ul.  Baranowicka 13 , 54-620 Wrocław

Data wykonania zadania : 11-2013

Celem opracowania było określenie aktualnego stanu technicznego głównie elementów konstrukcyjnych portalu w zakresie destrukcji spowodowanej  jego zawilgoceniem i postępującymi, naturalnymi zjawiskami o charakterze korozyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa ludzi przebywających w pobliżu obiektu oraz dla samego obiektu.

 

Celem ekspertyzy było również ustalenie możliwości przeprowadzenia prac  zabezpieczających dla elementów kamiennych przed przystąpieniem do właściwych prac konserwatorskich.