PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU BUDYNKÓW HANDLOWYCH: HALI GALERII HANDLU PÓŁHURTOWEGO ORAZ HALI SPRZEDAŻY HURTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY NADZIEMNEJ I PODZIEMNEJ

Inwestor : WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. , BRONISZE; UL. POZNAŃSKA 98; 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

MTK MATEUSZ KUCHARZEWSKI , UL. WYSPOWA 15 LOK. 8; 03-687 WARSZAWA

Współpraca z : Zakład Usług Technicznych ZUT Piotr Szleper ul. Ikara 128 b w Częstochowie

Data opracowania dokumentacji – 06.2017

Obiekt wybudowany i oddany do użytkowania .

W skład zadania wchodziło opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla budowy obiektów o funkcji handlowej wielkopowierzchniowej.  Dokumentacja projektowa zrealizowana w pełnym modelu BIM – środowisko ARCHICAD. Projekty obejmowały budowę kompleksu budynków handlowych wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

W skład zadania wchodzi budowa:

  • Hali sprzedaży detaliczno – hurtowej
  • Hali handlu półhurtowego
  • Towarzyszącej insfrastruktury nadziemnej i podziemnej

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:               2

Liczba kondygnacji podziemnych:               0

Powierzchnia zabudowy:                                13 678,47 m2

Powierzchnia użytkowa:                                 14 117,55 m2

Kubatura:                                                        153 179,60 m3