Dane spółki:

LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Jana Mydlarskiego 19

54-079 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS :0000801540

NIP :8943140693  REGON : 383080143