Remont kościoła parafialnego pw.:”Wniebowzięcia NMP w Bukowicach” przy ul. Wrocławskiej 49 gmina Krośnice

 

zdj2Inwestor : Urząd Gminy Krośnice

ul. Sportowa 4

56-320 Krośnice

Data opracowania dokumentacji 12 2015

Data realizacji – 05 2016

Kościół w Bukowicach zalicza się do barokowych obiektów stanowiących cenną pozycję w spisie architektury barokowej dolnegośląska. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowano w latach 1803-1806r

Zakres remontu budynku Kościoła w Bukowicach polegał  na:

  • remont elewacji
  • remont tarcz zegarowych
  • uzupełnienie ubytków w przeszkleniach witrażowych okien kościoła
  • wymiana pokrycia dachowego w nawie głównej kościoła

Zdjęcia z realizacji – w czasie budowy jest pełniony nadzór autorski

Powierzchnie:

  • Kubatura ok. 8500 m3
  • Powierzchnia użytkowa ok. 520 m2