Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Ochotniczą Straż Pożarną w Łochowie

Inwestor : Gmina Łochów

Al. Pokoju 75

07-130 Łochów

Data wykonania zadania 12.2013 – 06.2014

Adres inwestycji ul. Fabryczna 12 , 07-130 Łochów

Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej polegającej na „przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno – biurowego na pomieszczenia biurowe pod wynajem oraz budowie budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna, zlokalizowanego w Łochowie przy ul. Fabrycznej 12

Kubatura budynku                                         2 642,70 m³,

Powierzchnia zabudowy                                291,05 m²

Powierzchni użytkowa                                  628,60 m²

Wysokość budynku do kalenicy                   10,90 m

Wymiary zewnętrzne budynku:                    szer.12,15m, długość 23,00m.

Zakres robót remontowych obejmować będzie: wymianę nawierzchni placu manewrowego, chodników i całej nawierzchni wewnętrznego podwórza, termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego, wymianę orynnowania, wymianę posadzek, termoizolację stropów, malowanie i licowanie ścian, kompletną wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej wraz z ogrzewaniem centralnym za pomocą pompy ciepła.

Przebudowa obejmuje: wykonanie nowego układu ścianek działowych, wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych, wyburzenie ścian działowych i poszerzanie otworów drzwiowych, dodanie nowych nadproży i kilku zamurowań, wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wzmocnienie więźby dachowej oraz dodanie okien połaciowych na poddaszu (zmiana poddasza nieużytkowego na użytkowe, usługowe).

Rozbiórka obejmuje: całkowite wyburzenie budynku garażowo –magazynowego usytuowanego po północnej stronie przebudowanego budynku dwukondygnacyjnego oraz całkowite wyburzenie hali magazynowej w części północnej opracowywanego terenu wraz z przylegającym murowanym ogrodzeniem o wysokości 1,80m.

Budowa nowego budynku obejmuje: wykonanie nowego obiektu garażowo-magazynowego w miejscu wyburzonych dwóch budynków z nowym układem ścian i czterema stanowiskami garażowymi dla straży pożarnej, z kompleksem szatniowo sanitarnym dla drużyn męskich i damskich oraz wykonanie nowych chodników i zagospodarowania zieleni na tyłach projektowanego budynku.