REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODU PRZY ZESPOLE WILLOWO-OGRODOWYM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Temat :          Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu przy zespole willowo-ogrodowym zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim

Obiekt:           Ogród przy zespole willowo-ogrodowym wraz zabudowaniami i niezbędną infrastrukturą

Inwestor:         Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Termin wykonania dokumentacji : od 16.08.2018  do 07.12.2018

Zakres prac projektowych obejmował : zagospodarowanie zabytkowego ogrodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową przyłącza wodociągowego, systemem nawadniania, wlz, oświetleniem zewnętrznym. Budowa:pawilonu widokowego, szklarni, domku tenisowego z pergolą,  kortu tenisowego, osłony śmietnikowej ,kompostownika, elementów  małej architektury. Przebudowa:  wewnętrznych alejek , budynku gospodarczego i budynku kotłowni. Remont:budynku schronu przeciwlotniczego, elementów konstrukcyjnych (schodów terenowych, murów oporowych),  mostku, ogrodzeń, elementów małej architektury, fontanny,  altany.

Założenie willowo-ogrodowe objęte jest ochroną prawną jako zabytek, na podstawie wpisu do rejestru zabytków:

– obszar i zabudowa założenia rezydencjonalnego (willa, „oficyna, „park”) – wpisane do rej. zab. pod nr. KOK-I-240/79 decyzją WKZ w Gorzowie Wlkp. z 22.03.1979 r.,

– zespół obiektów małej architektury (ogrodzenie, brama z furtą, fontanna, altana) – wpisany do rej. zab. pod nr. L-495/A decyzją LWKZ w Gorzowie Wlkp. z 20.07.2012 roku.

Opracowanie projektu rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy zespole willowo-ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu ochronę wartości kulturowych i materialnych zabytku, Z uwagi na wartość zabytkową, stan zachowania i obecną funkcję muzealną dawnej willi, zaproponowano przeprowadzenie działań, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału założenia willowo-ogrodowego. Prace projektowe podporządkowano dobru zabytku, a ich nadrzędnym celem było maksymalne zachowanie autentycznej materii i optymalne przywrócenie historycznego wyglądu założenia.Nierozłączną część opracowania stanowi rozszerzony rys historyczny oraz analizy historyczne (kwerenda,  krytyczna interpretacja źródeł i opracowań, ewidencja historycznych struktur i elementów zagospodarowania, rekonstrukcja funkcji, form i treści założenia ogrodowego, analiza wartości zabytkowych wraz z wnioskami konserwatorskimi)  autorstwa dr inż. arch. Artura Kwaśniewskiego.