Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie utworzenia Centrum Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Solec 99.

IKONA solecInwestor: SZPITAL SOLEC SP. Z O.O.

ul.SOLEC 93 00-382 WARSZAWA

Data wykonania opracowania 01-06 2013

 

W zakres opracowania wchodziło dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie utworzenia Centrum Rehabilitacji (IV p.) oraz Centrum Pobytu Pacjenta (III p.)  w Przychodni Przyszpitalnej w Warszawie przy ul. Solec 99.

 

1A – Opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej dla potrzeb utworzenia  Centrum Rehabilitacji  oraz Centrum Pobytu Pacjenta

1B – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej  budowlano-wykonawczej  wielobranżowej  wynikającej z zatwierdzonej koncepcji, uwzględniającej etapowanie wykonawstwa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym:

 • projekt technologiczny
 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekty budowlano-wykonawczy architektura,
 • projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych,
 • projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacyjnych,
 • projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych,
 • projekty budowlano-wykonawcze inne dostosowawcze wynikające z opracowania zadania 1A,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • zbiorcze zestawienie kosztów.