Projekt budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej


ostrów ikonaInwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej

ul. Stanisława Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Data opracowania : 12 2015 –  03 2016

Parametry lądowiska

  • powierzchnia płyty lądowiska i podestów komunikacyjnych     461,29 m2
  • Wymiary pola wzlotów (FATO/Safety area)    – 28m x 28m
  • Główny kierunek lądowania/startu                      – 230°/230°
  • Pomocniczy kierunek lądowania/startu          – 50°/50°
  • Poziom płyty lądowiska  – 19,0m n.p.t. ->143,4m n.p.m.

Lądowisko zostanie zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 4541/7 obręb nr 0001 Ostrów Mazowiecka, nad dachem budynku biurowego szpitala – budynek „F”. Lądowisko zostanie wybudowane nad dachem budynku szpitala w postaci ośmiobocznej płyty żelbetowej wspartej na słupach żelbetowych wspartych na konstrukcji nośnej budynku. Poziom płyty lądowiska będzie się znajdował na wysokości 19,0m n.p.t. (143,40 m n.p.m.).