Projekt budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na Szpitalu Śląskim w Cieszynie

cieszyn ikona

Inwestor:  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Szpital Śląski w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

Data opracowania 12 2015 05 2016

Charakterystyczne dane liczbowe

powierzchnia płyty lądowiska      497,29 m2

powierzchnia ciągów komunikacyjnych i pom. technicznych      226,28 m2

– powierzchnia użytkowa pomieszczeń –  122,08m2

– kubatura pomieszczeń –  385,5m3

– powierzchnia podestu zewnętrznego – 76,9 m2

– zewnętrzna klatka schodowa prowadząca do K1 – 27,3 m2

wysokość płyty lądowiska nad poziomem terenu     41,50 m n.p.t.

wysokość płyty od  0,00 budynku    41,22 m

wysokość płyty lądowiska względem poziomu terenu    343,7m n.p.m.

 

Zaprojektowano płytę lądowiska opartą na słupach żelbetowych, wyniesioną ponad poziom istniejącego dachu. Lądowisko zostanie wybudowane na dachu najwyższego budynku szpitala, „pawilonem centralnym” – w postaci kwadratowej płyty żelbetowej wspartej na słupach żelbetowych wyprowadzonych z konstrukcji nośnej budynku. Wraz z lądowiskiem wybudowany zostanie zadaszony przedsionek prowadzący z płyty lądowiska do nadbudowanej klatki schodowej i do windy ratowniczej oraz dodatkowa ewakuacyjna klatka schodowa po drugiej stronie płyty prowadząca do wydzielonej przedsionkiem klatki schodowej zlokalizowanej pod płytą lądowiska.

Płyta lądowiska będzie miała kształt kwadratu o wymiarach ok. 22,3m x 22,3m (powierzchnia 497,29m2). Od głównej płyty prowadzi do nadbudowanej klatki schodowej K2 i windy, podłużny pomost komunikacyjny o szerokości 4,15m i długości 17,75m. Po przeciwnej stronie pomostu znajduje się zejście w postaci zewnętrznych schodów które prowadzą do klatki schodowej K1 znajdującej się pod płytą lądowiska.