Projekt lądowiska dla śmigłowców wraz z drogą dojazdową do płyty lądowiska przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ikona-ladowisko-1

Inwestor : Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Data wykonania zadania : od 03-2013 do 07 2013
Przedmiotem projektu była budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przy ulicy T. Chałubińskiego 7. Lądowisko dla śmigłowców będzie zlokalizowane na działkach nr ewid 671 i 4/6 obręb 19 przy ul. Leśnej 3.

Zaprojektowana została płyta lądowiska oparta na ramach żelbetowych, wyniesiona ponad teren, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, siecią energetyczną, kanalizacją deszczową, wewnętrznymi drogami dojazdowymi i placem manewrowym. W celu lokalizacji lądowiska wykonano również projekt rozbiórki budynku technicznego wraz doprowadzonymi do niego przyłączami.