Projekt remontu elewacji oraz pokryciem dachowym budynku biurowo -sztabowego nr 6 przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu.

1

Inwestor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Data wykonania od 05-2011 do 11-2011

Zakres opracowania obejmował projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym konserwatora zabytków . W zakresie opracowania była inwentaryzacja pomieszczeń i elewacji , projekt remontu z kosztorysami i specyfikacjami.

1 a 6 5 4 3 2