Aktualne Projekty

Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz Komina wraz z infrastrukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego

Inwestor :  Miasto Bydgoszcz

Ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Termin opracowania:  06.2015 – 07.2016

Termin realizacji inwestycji:  01.2018 – planowane zakończenie II kwartał 2021

Zakres rzeczowy wielobranżowej dokumentacji projektowej / budowlanej i wykonawczej (oraz kosztorysowej) obejmuje: branżę architektoniczną, konstrukcyjną, drogową, sanitarną wraz z wentylacją i klimatyzacją, elektryczną i teletechniczną, zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Pełnimy nadzory autorskie i czekamy na zbliżający się koniec budowy:

Aktualne zdjęcia z nadzorów:ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Inwestor :  Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy,

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Woj.Wielkopolskie

Termin wykonania dokumentacji: 29.03.2017r. do 24.05.2018r

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 09.2019r.

Inwestycja dotyczy historycznego założenia folwarcznego znajdującego  się na terenie otoczenia wyspy Ostrów Lednicki, wpis do rejestru zabytków pod nr 18/Wlkp./C. Zespół budynków tworzy zabudowę w kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem.   Dokumentacja projektowa została wykonana dla terenu obejmującego  powierzchnie 20 815,76 m2 w tym zabudowania byłego folwarku wraz z zagospodarowaniem terenu, projektem zieleni, dróg i parkingów oraz  niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zdjęcia z nadzorów autorskich:PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO TEATRU LETNIEGO W LEGNICY DLA POTRZEB ADAPTACJI OBIEKTU NA CENTRUM KULTURY, NAUKI I EDUKACJI WITELONA

 

Inwestor :  Gmina Legnica

pl Słowiański 8

59-220 Legnica

Termin realizacji prac projektowych : 08.2016 – 12.2017

Termin realizacji inwestycji : rozpoczęcie 06.2019

Zakres prac projektowych to: wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami.

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji im. Witelona w Legnicy ma za zadanie prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, promującej wśród młodzieży kierunki inżynieryjne z zakresu najnowszych osiągnięć techniki i robotyki. Placówka ma być także miejscem łączącym kulturę, naukę i edukację, jak i rozwojowi innowacyjnej gospodarki w regionie. Tematyką przewodnią do której nawiązywać będą organizowane w Centrum wydarzenia kulturalne, pokazy, prezentacje i wystawy – stanowią najnowsze osiągnięcia inżynierii .To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, to także możliwość zapoznania się z możliwościami rozwoju kariery zawodowej.

Zdjęcia z nadzorów autorskich:Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

zdjęcie aInwestor: Gmina Brzeg

Ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Termin wykonania prac projektowych: 05-10 2015

Termin realizacji inwestycji : 06.2018 – zakończenie I kwartał 2021

Pełnimy na budowie nadzory autorskie :

Galeria z nadzorów autorskich:REWALORYZACJA, REMONT KAPITALNY I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MUZEALNE, ZABYTKOWEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY „LAS GDAŃSKI”

 

Inwestor : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy-Spółka Z O.O.

Ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

Termin wykonania dokumentacji: 12.04.2017r. do 29.12.2017r

Termin realizacji inwestycji: 06.2019r. do 04.2020r

Podstawowym założeniem było wykonanie prac remontu konserwatorskiego pomieszczeń, które będą związane z dostosowaniem budynku do nowej funkcji muzealnych budynku.

Wyposażenie wnętrz będzie wykonane w formie lekkich konstrukcji, nie ingerujących w strukturę budynku. Rozwiązanie takie pozwala na łatwość w zmianie ekspozycji.

Cieszymy się ,że kolejny nasz obiekt został oddany do użytkowania:

Galeria z budowy :