Przebudowa budynku nr 27 na potrzeby Działu Techniczno- Gospodarczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

RAMKA IKONA kopiaInwestor : Samodzielny  Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Pl. Z. Brodowicza 1 , Choroszcz

Data wykonania zadania od 03.2013r do 06.2013r

Budynek nr 27 usytuowany jest na terenie kompleksu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przy placu Z. Brodowicza 1 na działce nr 101/26, arkusz mapy 1/1, obręb 31 m. Choroszcz.

Teren Szpitala jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków , w skład kompleksu wchodzi szereg zabudowań szpitalnych , budynków gospodarczych połączonych siecią dróg wewnętrznych. Budynek położony jest przy ulicy prowadzącej z jednej strony do Pałacyku Branickich, a z drugiej prowadzącej do przecięcia z Placem Brodowicza.

Budynek nr 27 wchodzi w skład zabytkowych budynków. Od strony północno wschodniej znajduje się dobudowany niski budynek , od strony południowo wschodniej również dobudowany w późniejszym czasie budynek o charakterze gospodarczym, który zostanie rozebrany.

Rysunki projektowe