Przebudowa budynku Ratusza w Lądku – Zdroju wraz z termomodernizacją

Inwestor :  Gmina Lądek Zdrój

ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój

Dokumentację projektową wykonano w terminie od 31.12.2015r do 10.10.2016r

Zakres prac obejmował : Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa budynku Ratusza w Lądku – Zdroju wraz z termomodernizacją”.

Budynek wpisany do rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 947/WŁ z 21.09.1983.

Powierzchnia użytkowa 908,06 m2, kubatura 6580,6 m3

Zakres prac projektowych przy budynku Ratusza polegał na:

 • montażu urządzenia do osuszania murów
 • wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych
 • remoncie elewacji Ratusza
 • wymianie stolarki okiennej wraz z zewnętrznymi parapetami miedzianymi
 • rewitalizacji oraz wymianie stolarki drzwiowej
 • ociepleniu budynku od wewnątrz
 • ociepleniu stropu poddasza wraz ze wzmocnieniem uszkodzonych belek drewnianych
 • wykonaniu nowych węzłów sanitarnych (WC)
 • montażu podnośnika dla niepełnosprawnych przy zewnętrznych schodach
 • montażu w duszy klatki schodowej windy dla niepełnosprawnych
 • remoncie tynków wewnętrznych oraz prac malarskich
 • remoncie posadzek w piwnicy
 • wykonaniu nowych okładzin podłogowych
 • wykonaniu nowych instalacji sanitarnych
 • wykonaniu nowych instalacji elektrycznych