PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH

Inwestor : Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Termin wykonania dokumentacji : 01-2015 – 07-2016

Przedmiotem inwestycji było opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji na cele społeczno-dydaktyczne budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, kapitalny remont wnętrz i renowację elewacji zewnętrznych wraz z kompleksowym projektem zagospodarowania terenu.

 Podstawowym założeniem Inwestora dotyczącym przebudowy i remontu budynku jest nadanie mu funkcji związanej ze społeczną użytecznością. Warunkiem koniecznym do realizacji określonych celów jest dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, dzięki której każdy zainteresowany, będzie mógł dotrzeć do każdego otwartego punku w budynku. W budynku przewidziano przestrzeń dla społecznej użyteczności, Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, Mediów Akademickich UŚ, dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspólnej pracy oraz realizowania inicjatyw studenckich.

Parametry techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy budynku    1 224,03 m2

– część A wysoka budynku = 544,55 m2

– część B niska budynku = 679,48 m2

  • Kubatura budynku   19 026,11 m3

– część A wysoka budynku = 11 103,37 m3

– część B niska budynku = 7 9222,74 m3

  • Wysokość budynku    11,40 – 20,39 m

– część A wysoka budynku = 20,39 m (ilość kondygnacji: 5 nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym + 1 podziemna)

– część B niska budynku = do 12,00 m (ilość kondygnacji: 3 nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym + 1 podziemna)

  • Powierzchnia użytkowa budynku = 3 507,22 m2