Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

zdjęcie aInwestor: Gmina Brzeg

Ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Termin wykonania prac projektowych: 05-10 2015

Termin realizacji inwestycji : 06.2018 – zakończenie I kwartał 2021

Pełnimy na budowie nadzory autorskie :

Galeria z nadzorów autorskich:

Film – prace elewacyjne przy sgraffito

Sgraffito i polichromie – już gotowe

Brzeski ratusz zalicza się do renesansowych obiektów, stanowiących cenną i znaną pozycję w spisie architektury renesansowej. Jest on jednym z lepiej zachowanych w naszym kraju o blisko siedemsetletniej historii.

Kubatura budynku – 16 273 m3 

Zakres prac obejmował:

– wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych elewacji północnej, wschodniej oraz elewacji wokół wewnętrznego dziedzińca i wieży zegarowej, remont elewacji Ratusza z uwzględnieniem renowacji fryzów pod gzymsami i wokół okien, remoncie elewacji wieży północnej i południowej oraz wieży zegarowej o powierzchni 2.750 m2,

– remont elementów kamiennych wokół loggii (słupy, barierki, tralki itp.), wokół okien i portali oraz innych elementów kamiennych elewacji oraz wież,

– remont posadzki granitowej loggii wraz z wykonaniem izolacji poziomowej i odwodnieniem,

– remont nawierzchni z kostki granitowej dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą istniejącej sieci kanalizacyjnej,

– remont schodów wejściowych od strony wschodniej i dziedzińca do piwnicy (wraz z zadaszeniem)

– remont stalowych (kutych) krat okiennych, bram i kinkietów elewacyjnych, wymianę miedzianych parapetów zewnętrznych.