Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku ratusza miejskiego w Jeleniej Górze

ikona-jelenia

Inwestor :Urząd Miasta Jelenia Góra

pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra

Data wykonania:  od 10.2012 do 10.2013

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy  wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami. Ratusz jest budynkiem użyteczności publicznej pełniącym funkcję administracyjną.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/5042/624/J.

Przedmiot opracowania dotyczy następującego zakresu robót:

 1. instalacji elektrycznej w zakresie: wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz gniazd wtykowych, wymianę tablic rozdzielczych ,instalacji oświetlania awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych ,instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)
 2. instalacji systemu zapobiegającego zadymianiu
 3. instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie wymiany istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej oraz sieci hydrantowej.
 4. remontu stropu w Sali konferencyjnej nr 15 na podstawie Ekspertyzy Technicznej
 5. roboty budowlane związane z projektowaną aranżacją sali ślubów, kuchni przy sekretariacie, wc ogólnodostępnego na parterze przy USC, kuchni przy sali ślubów,
 6. wymiany okładzin podłogowych

7. prac malarskich we wszystkich pomieszczeniach budynku.

8.konserwację istniejących elementów drewnianych w tym stolarki drzwiowej, (stolarka drzwiowa wewnętrzna we wszystkich pomieszczeniach Urzędu, elementy boazerii i poręczy schodów)

9. wymianę tynków w gabinetach Prezydenta Miasta, sekretariatach

10. renowację istniejących posadzek kamiennych i schodów

11. zabezpieczenie przeciwogniowe i przeciwgrzybiczne więźby dachowej

Podstawowe dane budynku.

 • powierzchnia netto                                                                                     – 1482,0 m2
 • powierzchnia użytkowa                                                                            – 1500,06 m2
 • powierzchnia zabudowy                                                                            –  401,00 m2
 • kubatura                                                                                                    –  9870,0 m3
 • wysokość                                                                            – 22,0 m / 30,00 m (wieża)
 • ilość kondygnacji : nadziemnych – 4 (w tym poddasze użytkowe) , podziemnych – 1
 • kwota brutto prac remontowych  ujęta w kosztorysie                         2 582 348, 07 zł