Remont i adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego położonego w Pogorzeli przy ul. Krobskiej

Inwestor :  Urząd Miejski W Pogorzeli

Ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, Woj.Wielkopolskie

Data opracowania dokumentacji : 10.2017- 05.2018

Uroczyste poświęcenie Kościoła odbyło się w lipcu 1862r. Obiekt jest dziełem  berlińskiego architekta Friedricha Augusta Stülera. Rozbudowa kościoła i dobudowa pastorówki spowodowały, że zabytek stał się głównym elementem architektonicznego zespołu kościelnego, w którym połączono styl arkadowy z architekturą XX-wieczną.

Całe zamierzenie ma na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji,  wyposażenie go w niezbędne instalacje wewnętrzne, gruntowny remont elewacji zewnętrznych i dachu.

Parametry techniczne kościoła:

– długość                                             ~ 22,16 m,

– szerokość                                         11,97 m,

– wysokość nawy głównej                 ~ 9,41 m,

– wysokość wieży widokowej                        ~ 40 m,

– powierzchnia zabudowy                   355,64 m2,

– powierzchnia użytkowa                    269,40m2

– kubatura                                          ~ 3314 m3.