Remont i przebudowa budynku Szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu

IKONA bobrzaInwestor : Gmina Wrocław Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich

ul Gabrieli Zapolskiej 2/4 , 50-032 Wrocław

Data wykonania od 05-2009 do 11-2009

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy remontu i przebudowy budynku z wymianą instalacji elektrycznych, projektem instalacji sanitarnych, dociepleniem budynku z zewnątrz. W budynku głównym szkoły wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznych, kompleksowy remont i przebudowę bloku sportowego. Wszystkie projekty podzielone na etapy wykonania posiadały kosztorysy i specyfikacje.

Kubatura budynku – 36 078 m3