Projekt remontu i przebudowy kamienicy w Białymstoku przy ul.Kijowskiej


IKONA kijowskaInwestor :
 Gmina Białystok

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

Data opracowania 12 2013 – 12 2014

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek dawnej fabryki włókienniczej wzniesiony w pierwszej połowie XX wieku kilkukrotnie przebudowany i adoptowany na szkołę, zakłady produkcji sprzętu elektronicznego. Obiekt został wyłączony z eksploatacji kilka lat temu i jest w stanie awaryjnym grożącym w każdej chwili zawaleniem. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, Inwestor podjął decyzję o remoncie i przebudowie istniejącego  budynku który należy podjąć jak najszybciej z powodu pogarszającego się z dnia na dzień stanu technicznego.

Remont i przebudowa obiektu przewiduje w pierwszej kolejności zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem a następnie remont elementów konstrukcyjnych obiektu, wykonanie częściowe kondygnacji podziemnej dla pomieszczeń technicznych, budowę schodów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę więźby dachowej, remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian od wewnątrz, zagospodarowanie wnętrza na potrzeby lokali użytkowych i pomieszczeń biurowych z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, teletechnicznym oraz doziemną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu oraz wykonanie miejsc postojowych.