Remont pomieszczeń oraz termomodernizacja żłobka miejskiego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 13

IKONA LUBLInwestor : Urząd Miejski w Lublińcu

ul Paderewskiego 7 , 42-700 Lubliniec

Termin wykonania  od  02.04.2012 do 30.06.2012

Pracownia opracowała dwuetapową dokumentację projektową na  „remont pomieszczeń żłobka miejskiego w Lublińcu przy  ul. Sobieskiego 13”  oraz  „termomodernizację budynku żłobka miejskiego w Lublińcu przy  ul. Sobieskiego 13” . Prace projektowe zostały zrealizowane.

Prace projektowe wykonano dla  budynku  o kubaturze   2 064,22 m3 ,

powierzchni całkowitej  936,03 m2 ,powierzchni użytkowej  697,26 m2