REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W KALISZU „NOCE I DNIE”

Temat :           Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kaliszu p. n. „Noce i Dnie-rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”

Obiekt:           Park Miejski wraz zabudowaniami i niezbędną infrastrukturą

Inwestor:         Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

Termin wykonania dokumentacji : od 08.2017 do 06.2018

Zakres prac projektowych obejmował kompleksową rewaloryzację parku wraz z przynależącą do niej infrastrukturą techniczną . Opracowanie obejmowało remont, rozbudowę i odbudowę budynków w parku oraz rewitalizację parku w Kaliszu  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Teren opracowania obejmuje Park Miejski w Kaliszu objęty ochroną prawną – wpis do rejestru zabytków pod nr 34/A [95/A] z dnia 14.12.1964r.

Teren objęty przedmiotem opracowania to 19,75 ha.

Głównym celem kształtowania kompozycji parku jest przywrócenie historycznych akcentów krajobrazowych, odtworzenie wnętrz krajobrazowych i kształtowania rozległych powiązań widokowych. W różnych miejscach parku uzupełnieniem kompozycji będą trawiaste nisko wykaszane ścieżki. W rozwidleniu alejek i ścieżek parkowych zaprojektowane zostały ozdobne rabaty o naturalistycznym charakterze. Projektuje się również rabaty sezonowe, tj. rabaty wiosenne, rabaty jesienne i rabaty z roślin okrywowych.  Uzupełnieniem kompozycji będą nasadzenia krzewów kwitnących.  Projektuje się nowe pojedyncze nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz uzupełnienie drzew w alejach parkowych.

Planowany jest:

  • remont Domku Parkowego
  • odbudowa nieistniejących budynków Oranżerii oraz Domku Szwajcarskiego
  • przebudowa z rozbudową budynku magazynu z toaletą
  • remont pagody chińskiej
  • remont istniejących 4 mostków
  • rewitalizacja parku wraz z niezbędną infrastrukturą

Zakres inwestycji obejmuje modernizację i przebudowę wnętrz istniejących budynków oraz odtworzenie nieistniejących  budynków tak, aby spełniały wymogi użytkowe dla celów rekreacyjnych, edukacyjnych i muzealnych oraz magazynowych i sanitarnych. Projektowane są nowe nawierzchnie utwardzone ścieżek w parku ( rozebranie istniejącej kostki brukowej), remont istniejących ścieżek, ustawienie nowych ławek (na wzór zabytkowych nieistniejących ławek parkowych), ustawienie koszy i latarni, modernizację i remont placów zabaw, remont zegara słonecznego, ustawienie odtworzonych rzeźb parkowych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie rabat kwiatowych. Projektuje się również ustawienie woliery dla pawi, usytuowanej w okolicy Oranżerii.