Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK JULIA – zadanie 1 Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”. Budynek nr 10

InweRAMKA IKONA_1stor : Gmina Wałbrzych,

Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Termin wykonania prac:

projekt budowlany:  marzec – maj 2013

projekt wykonawczy:  lipiec 2013

projekt budowlany i wykonawczy zamienny:  październik – grudzień 2013

 

Nazwa zadania : „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK JULIA – zadanie 1 park wielokulturowy „stara kopalnia”. Budynek nr 10.”

Pracownia odpowiedzialna za przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i remontu budynku nr 10 –głównego obiektu kopalni, z szybami po górniczymi „Julia” i „Sobótka”. Obiekt ten był ściśle związany z wydobyciem węgla kamiennego na terenie nie działającej już Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, zlokalizowanej w dzielnicy Biały Kamień, przy ul. Piotra Wysockiego. Cały teren byłej kopalni i poszczególne obiekty wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego.

Budynek nr 10 wpis 720/812/Wł  1981.07.25 i 721/813/Wł 1981.07.25. Wszelkie prace projektowe i budowlane były prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

Zdjęcia z realizacji – obiekt został oddany do użytkowania

Dane charakterystyczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy – 886,09 m2

Powierzchnia użytkowa (wraz z szybami „Julia” i „Sobótka”) –4031,00 m2

Kubatura obiektu – 22 798,87 m3

Adres inwestycji:      Wałbrzych, ul. P. Wysockiego, ul. A. Kochanka, dz. nr 218, 208/64, cz. dz. nr 200/2, cz. dz. 192; obręb 18 Biały Kamień.

Rysunki projektowe