Rewitalizacja Rezydencji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej – siedziby Muzeum Południowego Podlasia

RAMKA IKONA_MUZEUM BIAŁAInwestor : Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 3

Biała Podlaska

Data wykonania zadania: od 15 października 2012 do 31 stycznia 2013

Opracowanie dotyczyło następujących obiektów:

A)   Remontu i modernizacji budynku muzeum i „szyi” (pow. użytkowa -1188,64 m2, kubatura –  8453,60m3)

B)   Oficyny zachodniej (pow. użytkowa pomieszczeń podlegających opracowaniu -662,01m2)

C)  Oficyny północno-zachodniej

D) Kapliczki (pow. użytkowa  -29,16m2, kubatura -461,98m3)

E)  Wieżyczki wschodniej (pow. użytkowa -40,94m2, kubatura -390,06m3)

F)  Wieżyczki zachodniej

G)  Kordegardy i bramy wjazdowej (pow. użytkowa -166,07 m2 , kubatura -913,83 m3)

Budynki podlegające opracowaniu znajdują się w rejestrze zabytków. Obiekt „Zespół zamkowy Radziwiłłów” jest chroniony na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego nr A/134.

W zakres opracowania wchodziły projekty architektury, projekty konstrukcji, programy prac konserwatorskich, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, ekspertyza stanu technicznego, projekty instalacji: elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, teletechnicznej, instalacji alarmowej p.poż, włamania i napadu, monitoringu, okablowania strukturalnego, niskoprądowe: automatyki, projekty wykonawcze wraz z wizualizacjami aranżacji wnętrz, kosztorysy inwestorskie (wraz ze specyfikacją techniczną).

Rysunki projektowe