Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach wraz z remontem istniejącej części

IKONAInwestor : 

Gmina Słubice

Ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Przedszkole Samorządowe Nr 3, Ul Podchorążych 2 69-100 Słubice

Data opracowania : 07 2014 -03 2015

Zestawienia powierzchni pomieszczeń budynku przedszkola

  • Powierzchnia zabudowy budynku   1406,09 m2
  • Kubatura budynku  5 640,50 m3
  • Powierzchnia użytkowa   1212,28 m2

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach wraz z remontem istniejącej części zlokalizowanego na działce 616/7 obręb nr 1 Słubice i działkach sąsiednich tj: nr 546 – droga ul. Paderewskiego i nr 617 ul. Podchorążych.

Obiekt nie zmienia sposobu użytkowania, budynek pełnił funkcję przedszkola i tak pozostanie. Podstawowym zadaniem, które ma spełniać przedmiotowa rozbudowa jest zwiększenie ilości miejsc dla dzieci do 150 oraz stworzenie komfortowych, nowoczesnych wnętrz do opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lat.

Zakres robót budowlanych polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego budynku części zawierającej cztery sale dla dzieci, salę do ćwiczeń oraz jadalnię (z możliwością ich połączenia w razie potrzeby), salę komputerową, pokój dyrektora, węzeł cieplny, magazyn, toalety oraz pomieszczenie dla woźnego przedszkola.

Zakres opracownia obejmował:

  • projekty budowlano-wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wszystkich niezbędnych uzgodnień

– rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o nowe skrzydło

– przebudowę wraz z remontem istniejącego budynku przedszkola

– rozbiórkę wolnostojącego  budynku węzła cieplnego wraz z doprowadzonym do niego przyłączem

– modernizacja zewnętrznego placu zabaw, wykonanie nowych terenów zielonych i utwardzonych

– docieplenie elewacji nowego i starego budynku przedszkola

– wykonanie tynków mineralnych ( kolorowych) z wymianą parapetów zewnętrznych , opierzeń , rynien , rur spustowych i pokrycia dachowego.

– wykonanie przyłączy do następujących mediów:

  • zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego podziemnego przyłącza energetycznego,
  • zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej,
  • zaopatrzenie w ciepło ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej z projektowanego przyłącza,
  • odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez system rur spustowych i kanalików do kanalizacji deszczowej,

– instalacja elektryczna oświetleniowa , gniazdkowa w nowej części i wymiana w starej części przedszkola, instalacja siłowa dla urządzeń kuchennych, instalacja alarmowa, telefoniczna, internetowa, instalacja sygnalizacji p.poż., odgromowa, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, instalacja komputerowa starej i nowej części przedszkola

– instalacja c.o  wewnątrz nowego budynku przedszkola , ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe w szczególności pomieszczenia dla dzieci ( wylewka anhydrytowa), ciepło dostarczane z SEC Słubice

– system wentylacji mechanicznej za pomocą rekuperatora ( z odzyskaniem ciepła) w starej i nowej części przedszkola

– zabudowa w nowej części rolet z napędem elektrycznym

– wykonanie instalacji do odkurzania centralnego w starej i nowej części przedszkola

– instalacja klimatyzacyjna pomieszczeń dla dzieci i personelu

– wyposażenie przedszkola w części dydaktyczne i zabawowe, komputerowe

– wyposażenie kuchenne i stołówkowe