ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Inwestor :  Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy,

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Woj.Wielkopolskie

Termin wykonania dokumentacji: 29.03.2017r. do 24.05.2018r

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 09.2019r , zakończenie 10/2022

Wykonawca robót : Spochacz Sp. z o.o. SPK

Inwestycja dotyczy historycznego założenia folwarcznego znajdującego  się na terenie otoczenia wyspy Ostrów Lednicki, wpis do rejestru zabytków pod nr 18/Wlkp./C. Zespół budynków tworzy zabudowę w kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem.   Dokumentacja projektowa została wykonana dla terenu obejmującego  powierzchnie 20 815,76 m2 w tym zabudowania byłego folwarku wraz z zagospodarowaniem terenu, projektem zieleni, dróg i parkingów oraz  niezbędną infrastrukturą techniczną.

W październiku 2022 nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie obiektu. Miło nam poinformować ,że  projekt rozbudowy Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy ,został zakończony. 

Zdjęcia zakończonej inwestycji:

Galeria z budowy:

Opracowanie zawierało :

  • przebudowę z rozbudową dawnej stodoły (budynek A1), o powierzchni użytkowej 2 868,78 m2  i kubaturze obiektu 14 117,40 m3
  • budowę łącznika (budynek A2), o powierzchni użytkowej 441,75 m2  i kubaturze obiektu  2 065,88 m3
  • remont z przebudową magazynów (budynek B1), o powierzchni użytkowej 923,81 m2  i kubaturze obiektu  4 601,80 m3
  • remont z przebudową dawnej bukaciarni, spichlerza i stajni (budynek B2), o powierzchni użytkowej 1498,54 m2 i kubaturze obiektu  5 841,88 m3

Projekt aranżacji wystawy stałej i wyposażenia wystawy czasowej wraz z oświetleniem, instalacjami multimedialnymi i sterowaniem dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ekspozycja „Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki”

Głównym założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni wystawienniczej w formie spektaklu. Elementy ekspozycyjne mają za zadanie wciągnąć widza w daną problematykę. Zwiedzający nie tylko jest obserwatorem wydarzenia, ale staje się jego częścią i ma wpływ na prezentowane treści.

Elementy ekspozycyjne oraz  grafiki utrzymane są w kolorystyce monochromatycznej. Jest to zabieg celowy, który pozwala na nałożenie koloru za pomocą światła. Prostą przestrzeń uzupełnią multimedia. Prezentowane na ścianach rysunki pochodzące z średniowiecznych manuskryptów zostają „ożywione” poprzez zastosowanie projekcji. Linearne sceny przybierają rzeczywiste kształty postaci, przedmiotów a w fazie końcowej zostają wprawione w ruch. Zwiedzający wchodzi do ascetycznej przestrzeni, którą za pomocą odpowiednich urządzeń aktywuje. Po zakończeniu zwiedzania, całość wystawy mieni się bogactwem kolorów.

Ekspozycja jest wyposażona w sprzęt multimedialny oraz elementy ekspozycyjne pozwalające zwiedzającym na szersze zgłębienie wiedzy w zakresie danej problematyki. Ważnymi elementami wystawy są dioramy i rekonstrukcje prezentujące warunki środowiskowe, mieszkalne, a także wygład i życie codzienne mieszkańców Ostrowa Lednickiego.

Proste elementy aranżacji korelują z wielkoformatowymi rekonstrukcjami obiektów określając ich ramy przestrzenne i czasowe. Specjalistyczne gabloty wpisane w scenografię i kolorystkę wystaw mają na celu zabezpieczenie (właściwe parametry środowiska) i wyeksponowanie zbiorów.

Ekspozycja ma charakter wystawy edukacyjnej, multimedialnej oraz interaktywnej.