Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1

nowe miastoInwestor : Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

Ul. Rynek 1 , Nowe Miasto Lubawskie

Data wykonania zadania od 21.01.2013r do 20.07.2013r

W ramach zadania wykonano program prac konserwatorskich , projekt budowlano-wykonawczy , kosztorysy i specyfikacje. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił  pozwolenia nr 517/2013 z dnia 11.07.2013 na prowadzenie prac konserwatorskich .

Budynek dz. nr 304/4 podlegający opracowaniu znajduje się w rejestrze zabytków. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko- mazurskiego pod numerem A-4517 , na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.11.2008r. Kubatura budynku wynosi 7759,33 m3

Rysunki projektowe